Aktualności

Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, lecz lekarz...
Zakłady Pracy Chronionej są przedsiębiorstwami, dla których ważna jest zasada...
Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego przysługującego osobom,...
Czy sprzęt rehabilitacyjny zakupiony dla pracowników z niepełnosprawnościami, w całości...
Zasiłek chorobowy standardowo przysługuje przez 182 dni w roku. Czasem, gdy leczenie jednak się...
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy rozliczaniu podatku od...
Uchwalona przez Sejm i Senat 5.08.2022 Ustawa o ekonomii społecznej (obecnie czeka na podpis Pana...
Komisja rehabilitacyjna dokonuje oceny efektów realizacji programu rehabilitacji, modyfikuje...
Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania...
Obowiązkiem prowadzącego zakład pracy chronionej jest utworzenie zakładowego funduszu...
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku w 2022 roku za sprawą Polskiego Ładu spowodowało, że...
Część przedsiębiorców odliczy wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne. Także te z pierwszej...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych