Aktualności

Trwają prace nad uruchomieniem usługi elektronicznej weryfikacji przez gminy czy dana osoba...
Jaki jest cel świadczenia rehabilitacyjnego? Kto, i w jakich okolicznościach może to...
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące kolizji uprawnień do zasiłku...
Ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania otrzymało sześć placówek, w których na...
Stale rośnie zapotrzebowanie na usługi asystentów osób z niepełnosprawnościami....
Okres, kiedy ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, może okazać się niewystarczający, aby w...
Środowisko osób z niepełnosprawnościami postuluje poszerzenie definicji pracodawcy na...
Według koncepcji zmian w obrębie asystencji osobistej na rzecz osób z...
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)...
Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy...
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami starają się dla nich o orzeczenie, które pozwala...
Pracownik ma prawo przebywać na zwolnieniu lekarskim i zasadniczo w tym czasie nie może zostać...
Jeżeli pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków w...
Podczas organizowanego w Pałacu Prezydenckim „Forum Deinstytucjonalizacji”...
Podatnik, który poniósł koszty związane z koniecznością skorzystania z masaży...
Wiceminister Paweł Wdówik wziął udział w „Forum Deinstytucjonalizacji”,...
Chcemy doprowadzić do tego, żeby potrzebujące osoby z niepełnosprawnościami miały prawo do...
Czy obecnie obowiązujące przepisy różnicują uprawnienia do pobierania zasiłku...
Rodzic dwójki niepełnoletnich dzieci, które potrzebują regularnego leczenia i...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych