Aktualności

W ubiegłym roku z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało ponad 600 tys. osób. Prawdopodobnie te...
Informujemy, że w art. 6 Ustawy o zmianie ustawy - kodeks Pracy oraz niektórych innych...
Na opiekunów opiekujących się bliskimi niepełnosprawnymi, prawo nałożyło szereg...
W czasie trwającego aktualnie okresu rozliczeniowego podatnicy podatku dochodowego od osób...
Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na: cele...
Resort rodziny zmienia narrację i zapowiada prawo do pracy bez utraty świadczenia, wsparcie...
Pracownicy Zakładu Pracy Chronionej są objęci Indywidualnym Programem Rehabilitacji. Jego...
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z...
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się...
PYTANIE: Obecnie przedsiębiorcy mierzą się z kryzysem, którego jednym ze skutków...
Wokół kwestii kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad...
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) zatrudnia 100 pracowników. W ZPCHr...
Osoby, prowadzące działalność gospodarczą również chorują i przebywają na...
Należy dopuścić przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z...
Niedawno dokonana została nowelizacja art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, czego konsekwencją...
Pracownik z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ma prawo, niezależnie od pory roku,...
Indywidualnym Programem Rehabilitacji może być objęty każdy pracownik, który w chwili...
Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, lecz lekarz...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2024
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych