[Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli pracować bez utraty świadczenia pielęgnacyjnego. Jest propozycja zmian!]

Resort rodziny zmienia narrację i zapowiada prawo do pracy bez utraty świadczenia, wsparcie związane z asystencją i pracę nad realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych