Serwisy Internetowe

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych - Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org
- serwis informacyjny
www.obpon.pl
- prezentacje firm
www.obpon.com.pl
- serwis konsultacyjno doradczy (pytania i odpowiedzi)
www.vademecumwiedzy.pl
- telefoniczna obsługa konsultacyjna
www.tok.obpon.pl
- serwis dla płatników PFRON oraz firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON
www.ulginapfron.pl
- aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń
www.e-sod.pl
- aplikacja System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.e-zfron.pl
- pełna oferta wydawnictw dla pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.ksiegarnia.obpon.pl
- serwis prezentacyjny ośrodków rehabilitacyjno - wypoczynkowych
www.rehabilitacja.obpon.pl
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych