Aktualności

Niepełnosprawni ze względu na swój stan zdrowia często są pozbawieni możliwości pracy...
Od dnia 18 marca 2022 r. samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także część...
W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie, coraz więcej naszych sąsiadów przybywa do...
Prawie 1 miliard 220 milionów złotych przekaże w tym roku PFRON samorządom...
W dniu 9.03.2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o...
Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego...
Czy w związku z wprowadzeniem w ramach Polskiego Ładu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000...
Wraz z rokiem 2022 w życie weszły nowe przepisy podatkowe związane z Polskim Ładem. Modyfikacje...
Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą zmiany w podatkowym Polskim Ładzie. Pakiet...
Wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych...
Człowiek opiekujący się osobą z niepełnosprawnością – niespokrewniony z nią w...
Czy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczone...
Pracodawcy przysługuje ze środków funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia...
Czy prowadzenie zabiegów hipoterapii wlicza się do stażu pracy w pomocy społecznej?
Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji...
Czy realizowana przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób z...
Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym wchodzi w życie 15 lutego br. Obejmuje ona m.in....
Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące...
Polski Ład wprowadził wyższą kwotę wolną od podatku – 30 000 zł. Takie rozwiązanie...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych