Aktualności

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą zmiany w podatkowym Polskim Ładzie. Pakiet...
Wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych...
Człowiek opiekujący się osobą z niepełnosprawnością – niespokrewniony z nią w...
Czy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczone...
Pracodawcy przysługuje ze środków funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia...
Czy prowadzenie zabiegów hipoterapii wlicza się do stażu pracy w pomocy społecznej?
Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji...
Czy realizowana przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób z...
Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym wchodzi w życie 15 lutego br. Obejmuje ona m.in....
Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące...
Polski Ład wprowadził wyższą kwotę wolną od podatku – 30 000 zł. Takie rozwiązanie...
Związek Powiatów Polskich postuluje, by tematem najbliższego posiedzenia Zespołu ds....
NFZ opublikował przykłady możliwych do realizacji świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i...
Przez najbliższe pięć lat rząd przeznaczy niemal 6 mld zł na realizację programu „Za...
Polski Ład zmieniając ustawę podatkową, zmienił także zasady rozliczania ulgi...
Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi...
Osoby z niepełnosprawnościami nie mogą liczyć na pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji...
Czy pracodawca jest uprawniony do przyznania wsparcia z zakładowego funduszu rehabilitacji...
Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się z niekorzystnych zasad wyceny rehabilitacji domowej i...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych