[Opracowanie OBPON:] Okres oczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne

Okres, kiedy ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, może okazać się niewystarczający, aby w pełni powrócić do zdrowia. W takiej sytuacji chory pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne umożliwia uprawnionemu kontynuowanie leczenia lub rehabilitacji po wyczerpaniu okresu płatności zasiłku chorobowego, zapewniając mu jednocześnie zabezpieczenie finansowe do dnia zakończenia leczenia.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych