[Opracowanie OBPON:] Finansowanie pomieszczenia relaksyjno-rehabilitycyjnego ze środków PFRON

Pracodawca powinien nie tylko zapewniać odpowiednie warunki pracy, zgodne z zasadami BHP, ale może też zadbać o sferę relaksacyjną połączoną z rehabilitacją. Jest to szczególnie istotne w Zakładach Pracy Chronionej, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Czy pracodawca może ze środków ZFRON sfinansować remont pomieszczenia i utworzenie pokoju relaksacyjnego lub sali rehabilitacyjnej dla pracowników z niepełnosprawnościami?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych