Rząd utrudnia powoływanie asystentów niepełnosprawnych - rodziny wykluczone

Stale rośnie zapotrzebowanie na usługi asystentów osób z niepełnosprawnościami. Asystentami nie mogą jednak zostać członkowie ich rodzin. Zasady dotyczące tego, kto może być kandydatem na asystenta osobistego, powinny być wprowadzane wyraźnie w treści programu, a wykładnia nie może prowadzić do ograniczenia możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami -wskazał rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych