Aktualności

Zakłady Pracy Chronionej są przedsiębiorstwami, dla których ważna jest zasada...
Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego przysługującego osobom,...
Czy sprzęt rehabilitacyjny zakupiony dla pracowników z niepełnosprawnościami, w całości...
Zasiłek chorobowy standardowo przysługuje przez 182 dni w roku. Czasem, gdy leczenie jednak się...
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy rozliczaniu podatku od...
Uchwalona przez Sejm i Senat 5.08.2022 Ustawa o ekonomii społecznej (obecnie czeka na podpis Pana...
Komisja rehabilitacyjna dokonuje oceny efektów realizacji programu rehabilitacji, modyfikuje...
Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania...
Obowiązkiem prowadzącego zakład pracy chronionej jest utworzenie zakładowego funduszu...
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku w 2022 roku za sprawą Polskiego Ładu spowodowało, że...
Część przedsiębiorców odliczy wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne. Także te z pierwszej...
Resort rodziny i polityki społecznej wprowadził zmiany do programu asystencji osobistej dla...
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych