[Opracowanie OBPON:] Czy komercyjne wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego w całości ze środków ZFRON jest dopuszczalne?

Czy sprzęt rehabilitacyjny zakupiony dla pracowników z niepełnosprawnościami, w całości ze środków ZFRON, może być wykorzystywany do celów komercyjnych?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych