[Opracowanie OBPON:] Termin w jakim ZUS powinien wypłacić zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego przysługuje zasiłek chorobowy. Przewidziano także inne okoliczności, które traktowane są na równi z niezdolnością do pracy.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych