[Opracowanie OBPON:] Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego przysługującego osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje na odzyskanie zdolności do pracy w okresie do 12 miesięcy.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych