[Opracowanie OBPON:] Zatrudnienie w komisji rehabilitacyjnej na podstawie umowy zlecenia a refundacja wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością w ramach IPR

Pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr), który zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością na podstawie umowy o pracę, chce podpisać z tym pracownikiem dodatkową umowę zlecenie, w oparciu o którą niepełnosprawny pracownik będzie członkiem komisji rehabilitacyjnej. Czy wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością, wynikające z umowy zlecenia (objętej składkami na ubezpieczenie społeczne) może być finansowane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w ramach indywidualnego programu rehabilitacji (IPR)?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych