[Opracowanie OBPON:] Czy wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będzie ograniczone?

Według koncepcji zmian w obrębie asystencji osobistej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przedstawionej przez radę ds. społecznych Narodowej Rady Rozwoju działającej przy prezydencie, co najmniej 20 godzin tygodniowo wsparcia asystenta będzie mogła oczekiwać osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Czy każdy niepełnosprawny spełniający powyższe kryteria będzie uprawniony do wsparcia asystenta. Kto będzie o tym decydował? Wyjaśniamy. 
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych