Ulga jest tylko na własne auto, a nie służbowe

Matka niepełnosprawnego dziecka nie może odliczyć wydatków na dojazdy na rehabilitację, jeśli używa samochodu należącego do jej pracodawcy.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych