[Opracowanie OBPON]: Świadczenie pielęgnacyjne a inwestowanie w waluty i kryptowaluty

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy zasada ta dotyczy również inwestowaniu np. w kryptowaluty?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych