[Opracowanie OBPON:] Nowe obowiązki ZPCh wobec PFRON na podstawie zmian do ustawy o rehabilitacji

Niedawno dokonana została nowelizacja art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, czego konsekwencją są zmiany w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji. Prowadzący ZPCh zastanawiają się, czy w związku z tym nałożono na nich nowe obowiązki wobec PFRON?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych