[Opracowanie OBPON:] Pomoc psychologiczna w ramach IPR

Indywidualnym Programem Rehabilitacji może być objęty każdy pracownik, który w chwili tworzenia programu i wypłacania pomocy, posiadał aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy w jego ramach pracownik z niepełnosprawnością może zostać sfinansowana pomoc psychologiczna?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych