[Opracowanie Ekspertów OBPON:] Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30.X.2022 r. wprowadzone ustawą o ekonomii społecznej, w szczególności dotyczące możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Z dniem 30 października 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812), która obejmuje kwestie przedsiębiorstw społecznych oraz zasady i formy wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych