[Opracowanie OBPON:] Czy zajęcia rehabilitacyjne realizowane przez ZAZ dla osób z niepełnosprawnościami będą dobrowolne?

Czy osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zatrudnione w ZAZ będą musiały obowiązkowo odbywać zajęcia rehabilitacyjne?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych