[Opracowanie OBPON:] Czy działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mają wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy? – analiza raportu NIK

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała raport pt. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. W treści tego raportu NIK przeprowadziła analizę efektywności wprowadzania na otwarty rynek pracy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ-ach) w latach 2019-2021. Co wynika z raportu? Czy rehabilitacja zawodowa jest skutecznym narzędziem zwiększania poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami? Jeżeli nie, to co jest tego przyczyną?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych