[Opracowanie OBPON:] Poprawa jakości życia dzięki rehabilitacji leczniczej

Wedle definicji, rehabilitacja lecznicza jest działaniem kompleksowym, które ma na celu przywrócenie pełnej albo możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania, a także zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, co jest jednocześnie poprawą jakości życia.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych