[Opracowanie OBPON:] Wykorzystanie świadczenia rehabilitacyjnego a wysokość zasiłku chorobowego

Osoby, które są niezdolne do pracy tak długo, że nie powróciły do pełnej sprawności przez cały okres zasiłkowy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych