[Vademecum Wiedzy:] Komisja rehabilitacyjna w ZPCHr

Pytanie: Rzecz dotyczy komisji rehabilitacyjnej funkcjonującej w ZPCHr. Czy możliwym jest aby obowiązki osoby zajmującej się problematyką rehabilitacji oraz doradcy zawodowego pełniła ta sama osoba? Dodajmy, że w takiej sytuacji komisja rehabilitacyjna składałaby się jedynie z dwóch osób.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2024
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych