Co z deinstytucjonalizacją? Rząd ma strategie

Około 1/3 polskich seniorów wymaga codziennej opieki, z tego połowa – przez całą dobę. Ta skala pokazuje jak bardzo potrzebny jest w Polsce rozwój usług społecznych z myślą o seniorach, ale też osobach z niepełnosprawnością wymagających całodobowej opieki. Właśnie tej tematyce było poświęcone wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Polityki Senioralnej, Polityki Społecznej i Rodziny i Polityki Senioralnej, które odbyło się 12 stycznia.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych