[Opracowanie OBPON:] Niewykorzystane środki ZFRON pochodzące ze zwolnienia z podatku od nieruchomości a koszt uzyskania przychodu

Czy wpłata do PFRON kwoty niewykorzystanych środków ZFRON pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych