3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. RPO wskazuje główne problemy

Dzień ten ustanowiono, aby promować zrozumienie problemów związanych z niepełnosprawnością i mobilizować do działań na rzecz poszanowania godności i praw osób z niepełnosprawnościami. Tegorocznym tematem jest „Przywództwo i uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami na rzecz integracyjnego, dostępnego i zrównoważonego świata po pandemii COVID-19”. Należy pilnie przyjąć strategię deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem zaleceń Komitetu ONZ. Nadal nie została też opracowana strategia zapobiegania i eliminacji wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia. 
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych