Z programu „Rehabilitacja 25 plus” – będą mogli korzystać absolwenci Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczych w wieku od 20 lat

W dniu 22 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła korzystną decyzję na rzecz potencjalnych beneficjentów pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w oddziałach PFRON, na uzasadniony wniosek szkół biorących udział w programie, mogą podejmować indywidualne decyzje w sprawie dopuszczenia do udziału w programie osób, które zostają absolwentami Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych , bądź innych placówek edukacyjnych w wieku między 20 a 24 rokiem życia, a także osób, które zostają absolwentami Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy w wieku między 20 a 23 rokiem życia.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych