Aktywny Samorząd 2022: 1,5 miliona złotych na program

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2022 roku przeznaczy 1,5 mln zł dla powiatów na realizację programu „Aktywny Samorząd”. W ramach tego działania osoby z niepełnosprawnością będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup potrzebnego sprzętu do samodzielnego życia.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych