Będą e-skierowania na rehabilitację i do psychiatry

Lista skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma zostać poszerzona m.in. o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz rehabilitację leczniczą. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. Z tym, że jeszcze przez kilka miesięcy będą mogły być wystawiane papierowe skierowania.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych