[Opracowanie OBPON]: Orzeczenie o grupie niepełnosprawności z MSWIA a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Czy orzeczenia wydawane od dnia 1 stycznia 1998 r. przez organy podległe np. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą być uznane za orzeczenia, o których mowa w art. 26 ust. 7d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy - jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna - osoba posiadająca takie orzeczenie o niepełnosprawności może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Wyjaśniamy.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych