Mechanizm ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne nie zmienił się od dwóch dekad

Rada Ministrów we wtorek przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Polityka gospodarcza rządu w przyszłym roku będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych