Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej

Dzięki umowie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Narodowym Funduszem Zdrowia osoby niepełnosprawne będą miały lepszy dostęp do rehabilitacji leczniczej. Projekt będzie finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych