Konkurs „Pokonamy bariery” - wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie odwołań, dokonano ponownej oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych