Konkurs „Pokonamy bariery”: decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania - kierunki pomocy 1, 2, 3

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych