PFRON pomoże dotrzeć na szczepienie

W związku z przeprowadzoną analizą dotyczącą możliwości wykorzystania mikrobusów i autobusów przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych, zakupionych (lub wynajętych) ze środków PFRON, Fundusz wyraża stanowisko, że środki transportu pozyskane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” oraz w związku z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej mogą być wykorzystywane do transportu osób niepełnosprawnych (którym mogą towarzyszyć opiekunowie czy osoby wspierające) na szczepienia przeciwko COVID-19.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych