Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2020 r. - kto z niej skorzysta i ile odliczy?

W zeznaniu rocznym za 2020 r. podatnik, który spełnia określone warunki może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej i kiedy można z niej skorzystać?
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych