[Opracowanie OBPON]: Turnus rehabilitacyjny sfinansowany w ramach IPR

Przedsiębiorstwa posiadające Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) nieraz mają problem z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków poniesionych na turnusy rehabilitacyjne pracowników z niepełnosprawnościami. Szczególnie chodzi o pokrywanie tych kosztów z indywidualnych programów rehabilitacji (IPR).
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych