ZUS: Od 4 sierpnia 2020 wznawiamy kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych