Informator dla osób z niepełnosprawnością.

Informator  powstał    z    inicjatywy    Zakładu    Ubezpieczeń    Społecznych    (ZUS)     przy    współpracy    Państwowego    Funduszu    Rehabilitacji    Osób    Niepełnosprawnych    (PFRON). Zostały zebrane   w    nim    najważniejsze    informacje,    które    mogą    być    przydatne    dla    osób    z    niepełnosprawnością.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych