MRPIPS: 10 pytań o otwarcie placówek dziennego pobytu

Po 24 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu – to m.in. placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Odpowiadamy na najczęściej zadawane w tym temacie pytania.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych