Nadal wstrzymane wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Nadal - do odwołania - pozostają wstrzymane czasowo wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych