Wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych: obowiązkowe maseczki i dezynfekcja stanowisk

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż. Dotyczą one również funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych