Komu przysługuje 500 zł od PFRON? Tłumaczy prezes Funduszu

„PFRON wspiera Ciebie” – to kampania informująca, jak Fundusz wspiera osoby z niepełnosprawnością, dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Jednym z elementów jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy czy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON, przybliża zasady tego programu pomocowego.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych