Mniejsze kolejki na rehabilitację dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zakłada projekt uchwały Rady Ministrów pn. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych”. Od września projekt jest w wykrazie prac rządu. Będzie on finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych