NSA: Zwykłe powiadomienie o odmowie dofinansowania z PFRON uniemożliwia kontrolę sądową

  Przyznanie dofinansowania jest formą władczej konkretyzacji prawa, której adresatem jest konkretna osoba. Akt taki powinien przybrać formę decyzji administracyjnej - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych