Niepełnosprawni, aktywni zawodowo, samodzielni

  Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to miejsca, w których pracują osoby niepełnosprawne. Od tego roku wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu niepełnosprawnego pracownika w ZAZ wzrosła do 22 tys. zł.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych