[Opracowanie OBPON]: Turnusy rehabilitacyjne pracowników z niepełnosprawnością

  Każdemu pracownikowi z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje prawo uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Pracodawca jest wtedy zobowiązany do udzielenia mu płatnego zwolnienia z pracy.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych