[Opracowanie OBPON]: Nowe stawki dotacji z PFRON dla zakładów aktywizacji zawodowej

Czy w 2022 r. wzrośnie dotacja dla zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej? 
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych