Program rehabilitacji dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem także w tym roku

W 2021 r. kontynuowany będzie program rehabilitacji leczniczej dla osób ze stopniem lekkim i umiarkowanym niepełnosprawności powyżej 16 r. ż. 
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych